| | | | | |

|
  << назад

Техническа диагностика

С изчерпването на проектния ресурс нараства вероятността от поява на дефекти в елементите на енергийните съоръжения и особено в заварените съединения. В повечето случаи дефектите подлежат на отстраняване и ремонт, което от своя страна изисква техническо диагностициране във вид на допълнителна якостна проверка и актуализиране на обема и периодичността на извършвания безразрушителен контрол (БК) с оглед осигуряване на надеждна и безаварийна работа на съоръжението.

АНСИСТ 98 има разработена процедура за техническа диагностика, която се базира на съвременните концепции за удължаване на живота на съоръженията като анализ на риска, експлоатационна способност и контрол на базата на риска.