| | | | | |

|
  << назад

 

„АНСИСТ 98” ООД извършва следния разрушителен контрол на метали:

 • Изпитване на опън при стайна и при повишени температури: якост на опън (Rm); граница на провлачване (ReH, Rp); относително удължение след разрушаване (А); относително свиване след разрушаване (Z).

БДС EN ISO 6892-1;
БДС EN ISO 6892-2;
БДС EN ISO 4136;
БДС EN 10164.

 • Изпитване на ударно огъване по Шарпи: погълната енергия на разрушаване
  (KV 300, KU 300); ударна жилавост (KCV, KCU).

БДС EN ISO 148-1;
БДС EN ISO 9016;
ГОСТ 9454.

 • Технологични изпитвания: изпитване на сплескване и раздуване на тръби;
  изпитване на огъване.

БДС EN ISO 8492;
БДС EN ISO 8493;
БДС EN ISO 7438;
БДС EN ISO 5173.

 • Изпитване на твърдост: Бринел (HBW); Роквел (HRC, HRB); Викерс (HV).

БДС EN ISO 6506-1;
БДС EN ISO 6507-1;
БДС EN ISO 6508-1;
БДС EN ISO 9015-1;
БДС EN ISO 16859 -1.

 • Изпитване на продължителна якост: граница на продължителна якост (Ru/t/T); относително удължение след разрушаване (Аu); относително свиване след разрушаване (Zu).

БДС EN ISO 204;
СО 153-34.17.471.

 • Микроструктурен анализ: неметални включвания; големина на зърната; ивичност и видманщетенова ориентация в структурата, степен на увреждане от пълзене, феритна (α) фаза в аустенитни стомани; междукристална корозия; дълбочина на обезвъглеродения слой; структурни съставляващи (ферит, перлит, мартензит, бейнит и процентното им участие в структурата, различни евтектики, фази, двойници и др.).

БДС 3326; БДС EN 10247;
БДС 11174; БДС EN ISO 643;
БДС 14254;
БДС 3690;
БДС 3316; БДС EN ISO 3887;
СО 34-70-690;
VGB-S-517-00 (VGB-TW 507).

 • Макроструктура: пръти и заготовки (централна пористост, ликвация, подкорни мехури, слоеста кристализация, светла ивица, други); заварени съединения (пукнатини, кухини, твърди включвания, несплавяване и непълен провар, неправилна форма и размери, други).

БДС 12730;
БДС EN ISO 17639;
БДС EN ISO 6520-1;
БДС EN ISO 6520-2.