| | | | | |

|
  << назад

Стационарен и нестационарен термичен анализ

Определяне на температурното поле в конструкции при гранични условия от I , II и III род на базата на дву- и триизмерни крайно-елементни модели, необходимо за по-нататъшен якостен анализ.