| | | | | |

|
  << назад

Якостен анализ на тръбопроводни системи

- статичен и динамичен
- модален, спектрален, хармоничен, сеизмичен, загуба на устойчивост

Якостно пресмятане на тръбопроводи съгласно стандартите B31.1, B31.3,
EN 13480, UKOA, BS 806 и BS 7159.