| | | | | |

|
  << назад

Хидро-аеродинамичен анализ на тръбопроводи

Стационарни и нестационарни потоци на течности и газове в тръбопроводни системи. Пресмятане на дебита, скоростта и налягането като гранични условия за якостен анализ.