| | | | | |

|
  << назад

Хидро-аеродинамичен крайно-елементен анализ

- стационарен и нестационарен
- ламинарен и турбулентен
- адиабатен и термичен
- свиваеми и несвиваеми флуиди

Пресмятане на разпределението на скоростта, налягането и температурата на потоци в елементи и детайли на базата на дву- и триизмерни крайно-елементни модели за целите на проектиране и оптимизиране на геометрията им, или за определяне на граничните условия за по-нататъшен термичен или якостен анализ.