Last update: 16.02.24

Tyxo.bg counter
| | | | | |

|

АНСИСТ 98 ООД е създадена през 1998г.

Дружеството е специализирано в техническата диагностика и оценката на остатъчния ресурс на съоръжения от енергетичната, машиностроителната, металургичната и химическата промишленост. В услугите на фирмата се включват и свързаните с това безразрушителен и разрушителен контрол, хидро-аеродинамични, термични и якостни анализи. Нашите услуги осигуряват надеждност, безаварийност и продължителен срок на експлоатация на оборудването и подпомагат дейностите при проектиране, реконструкции, модернизации, ремонт и поддръжка.

От създаването си фирмата е изпълнила над 600 поръчки на повече от 40 клиенти. Коректността и качеството на услугите е гарантирано от добрата материална база, квалификацията и дългогодишния опит на специалистите от фирмата и въведените системи за осигуряване на качеството.